Hjem / Mad og Sundhed / Musik gør os klogere

Musik gør os klogere

Børn og voksne, der spiller musik eller synger, udvikler sprogcentrene i hjernen mere end andre. Man bliver klogere af at synge og spille musik, og hvis vi indfører mere sang og musik i folkeskolen, vil det få betydning både for den enkelte elev, den enkelte klasse og samfundet som sådan. Koncentrationsevnen bliver styrket, når man synger eller spiller. De områder i hjernen, der har med musik at gøre, har også med opmærksomhed og koncentration at gøre.

Man bliver klogere af at spille musik, fordi musik blandt andet udvikler de sproglige områder i hjernen. At lytte til musik påvirker først og fremmest vores følelsessystem i hjernen, det limbiske system. Det er en individuel følelse, vi får hver især, men der er også fællestræk. Følelser har helt basalt med vores overlevelse at gøre. Hører man en høj lyd, der lyder som en tiger, bliver vi bange og løber væk. Nogle akkorder får nogle mennesker til at føle afsky.

Det påvirker de samme centre i hjernen, som påvirkes, hvis vi ellers oplever noget, vi ikke kan lide.Når vi hører musik, som vi godt kan lide, reagerer de centre i hjernen, som har med belønning og motivation at gøre. Det er dybtliggende kerner i hjernen, som tilhører følelsessystemet, og det er det samme system, som også sex og mad påvirker. Vi er altså udstyret med evnen til at blive belønnet af musik.

Se også

Få den helt rette hjælp i dag

Gode behandlingsformer Er det ved at være på tide at finde de helt rette behandlingsformer, …